Hossmann z Manfelsu

Štítek

Matyáš Vojtěch (Mathias Adalbertus) Hossmann studoval v Praze v letech 1644–45 filozofickou fakultu a po jejím dokončení přešel na fakultu právnickou. Když při švédském obležení Prahy roku 1648 došlo k obnovení studentské legie, vstoupil do jejích řad a po dva měsíce statečně bojoval proti Švédům, za což byl majestátem z 24. srpna 1653 povýšen do českého šlechtického stavu s predikátem z Manfelsu (von Manfelß) a byl mu udělen erb:

Stříbrno-červeně dělený štít. V horním poli obrněná ruka držící meč se zlatým jilcem a záštitou. Ve spodním stojí mezi dvěma příkrými skalami divý muž se zeleným věncem kolem hlavy a pasu držící v pravé ruce v horní polovině olistěný strom. Na štítě stojí korunovaná turnajská přílba s červeno-stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dva, stříbrno-červeně a červeno-stříbrně dělené, rohy, mezi kterými vyrůstá ruka s mečem ze štítu.

Po dokončení studií se Matyáš Vojtěch Hossmann z Manfelsu stal radou a agentem olomouckého biskupa a později též knížete Johanna Adolfa I. ze Schwarzenbergu. Na Moravě získal deskový statek Bobrová a zemřel před rokem 1694.

Jeho bratr Johann Carl Hossmann vystudoval zřejmě také pražskou univerzitu. Po absolvování studia filozofie a práv se usadil v severočeském Mostu, ze kterého ale po obsazení města Švédy roku 1646 uprchl do Žatce. Zde se stal okolo roku 1651 obecním starším, roku 1671 radním správcem a purkmistrem a roku 1681 primátorem. Dne 28. srpna 1694 mu císař Leopold I. dovolil používat znak a predikát udělený jeho bratru Mathiasi Adalbertovi a povýšil jej do šlechtického stavu. O čtrnáct let později, 24. března 1708, získal Johann Carl Hossmann z Manfelsu starý rytířský stav Království českého a byl mu polepšen erb:

Stříbrno-červeně dělený štít. V horním poli obrněná ruka držící meč se zlatým jilcem a záštitou. Ve spodním stojí mezi dvěma příkrými skalami divý muž se zeleným věncem kolem hlavy a pasu držící v pravé ruce strom - v horní polovine olistěný. Na štítě stojí korunovaná turnajská přílba s červeno-stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dva, stříbrno-červeně a červeno-stříbrně dělené, rohy, mezi kterými vyrůstá ruka s mečem ze štítu.

ŽUPANIČ, Jan – FIALA, Michal, Praha 1648. Nobilitační privilegia pro obránce pražských měst roku 1648, Praha: VR Atelier, 2001.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com