Hosius z Gothenwahlu

Štítek

Melchior Ignatius Hosius se narodil ve slezském městečku Vidnava nedaleko Javorníku. V Praze studoval od listopadu 1644 filozofii, v květnu 1646 dosáhl bakalářského gradu a v srpnu 1647 se stal magistrem filozofie. Po útoku Švédů na pražská města roku 1648 vstoupil do studentské legie. Patřil mezi nejlepší střelce, vyznamenal se v bojích u velkého průlomu v novoměstských hradbách a byl několikrát raněn, zvlášť vážně do pravé ruky a levé holeně. Za své zásluhy byl majestátem ze dne 6. května 1652 povýšen do šlechtického stavu s predikátem z Gothenwahlu (von Gothenwahl) a byl mu udělen erb:

Modro-červeně čtvrcený štít. V prvním a čtvrtém poli stoupající zlatý měsíc. Ve třetím a čtvrtém poli dvě zkřížené, zlatou stuhou svázané kotvy. Na štítě stojí korunovaná turnajská přílba s červeno-stříbrnými a modro-zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí bohyně Bellona v modrém, zlatě přepásaném pohanském šatě a s přílbou na hlavě, která drží v pravé ruce kopí na zlatém ratišti, v levé otevřenou knihu.

ŽUPANIČ, Jan – FIALA, Michal, Praha 1648. Nobilitační privilegia pro obránce pražských měst roku 1648, Praha: VR Atelier, 2001.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com