Hietzinger

Císař František I. povýšil 7. února 1816 Johanna Hietzingera, dvorního radu a bývalého zástupce generálního auditora, do šlechtického stavu, udělil mu titul šlechtic/Edler, predikát von a erb:

Dělený štit. Nahoře jsou v modrém dvě stříbrné váhy, dole ve stříbře je modrá krokev. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí černá orlice s červeným jazykem. Pod štítem se vine páska s devizou IUSTITIA ET FIDE.

Za 45 let věrné služby byl 16. března 1819 Johannu šlechtici von Hietzinger udělen rytířský kříž Leopoldova řádu, na jehož základě byl 18. února 1820 povýšen do rytířského stavu, byl mu udělen predikát rytíř/Ritter von a polepšen erb:

Polcený štít. V pravé polovně je původní erb. Vlevo ve zlatě je na skále přirozené barvy modrá holubice s červenou zbrojí držící v zobáku olivovou ratolest. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. rostoucí černá orlice s červeným jazykem, přikrývadla modro – stříbrná; II. tři pera, jedno modré mezi dvěma zlatými, přikrývadla modro - zlatá. Pod štítem se vine páska s devizou IUSTITIA ET FIDE.

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 13. června 1829 povýšil František I. Johanna rytíře von Hietzinger do stavu svobodných pánů. Datum vydání listiny mělo být původně 14. července 1829, ale nakonec bylo v konceptu změněno na datum nejvyššího rozhodnutí. Listinou byl udělen predikát svobodný pán/Freiherr von a opět polepšen erb:

Štít a deviza zůstaly beze změny. Na štítě spočívá koruna svobodných pánů a na ní tři korunované turnajské přílby. Klenoty: I. rostoucí černá korunovaná orlice s červeným jazykem, přikrývadla modro – stříbrná; II. tři pera, jedno modré mezi dvěma zlatými, přikrývadla modro – stříbrná a modro – zlatá; III. na zeleném pahorku stojí jeřáb držící v pravém pařátu kámen, přikrývadla modro – zlatá.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com