Herwirsch von Turezky

Hugo Herwirsch se narodil roku 1860 v Praze. Do armády byl odveden 2. listopadu 1877 k pěšímu pluku č. 14 v nejnižší hodnosti. Titulárním svobodníkem se stává 6. dubna 1878, svobodníkem titulárním desátníkem 6. července 1878, svobodníkem titulárním četařem 18. prosince 1878 a svobodníkem titulárním šikovatelem 6. března 1879. Kadetem je od 18. srpna 1879, kadetem zástupcem důstojníka 1. dubna 1880, hodnost poručíka získává 1. listopadu 1884. 1. října 1885 je převelen k pěšímu pluku č. 59., v jehož řadách se stává 1. května 1887 nadporučíkem. 1. června 1889 je přidělen k zeměbraneckému praporu č. 8. Řádným nadporučíkem zeměbraneckého praporu č. 8 se stává 10. prosince 1889, 1. května 1893 je převelen k pěšímu pluku č. 40 a povýšen na hejtmana 2. třídy, hejtmanem 1. třídy se stává 1. listopadu 1895. 1. května 1900 se dostává k pěšímu pluku č. 17., 1. května 1906 je povýšen na majora, 1. listopadu 1908 je přeložen k pěšímu pluku č. 34, v jehož řadách je povýšen 1. května 1910 na podplukovníka a s 1. lednem 1910 je poslán na odpočinek. Účastnil se operací v Hercegovině a jižní Dalmácii roku 1882, konkrétně bojů u Ledenice, Ubalace, Grebenu a Veljecela a přestřelek u Stepenu, Ljuta a Janko Vrhu. Za více jak třicet let služby v armádě s účastí v boji jej císař František Josef I. povýšil 18. července 1913 do šlechtického stavu, udělil mu titul Edler/šlechtic, predikát von Turezky a erb:

Dělený štít. Nahoře je černý lev s červeným jazykem držící v pravé přední tlapě meč se zlatým jilcem a záštitou. Dole v modrém je stříbrné skalnaté pohoří. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými a modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je červená orlice se zlatou zbrojí a s červeným jazykem.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com