Hertzka de Tepla

František Josef I. povýšil nejvyšším rozhodnutím ze 17. ledna 1906 lázeňského lékaře v Karlových Varech Imreho Hertzku (1855-1906) a jeho syny Józsefa, Pála a Györgye a dcery Stefánii a Alici vzešlé z manželství s Matildou Strauss do uherského šelchtického stavu. Následně jim diplomem daným ve Vídni 25. dubna 1906 jim udělil predikát teplai (de/von Tepla) a erb symbolizující dvě osudová města Imreho života, Budapešť, kde se narodil (a několik měsíců po nobilitaci též zemřel), a jeho působiště, Karlovy Vary.

Pod modrou hlavou se třemi zlatými hvězdami, mezi nimiž jsou o něco níže položené dvě stříbrné lilie, polceno. Vpravo v červeném stříbrné vlnité břevno doprovázené dvěma zlatými kvádrovanými hrady. Hrad nahoře má sešikmené stěny otevřenou bránu, cimbuří o devíti stínkách, věž s cimbuřím o třech stínkách, sešikmenými stěnami, dvěma okny a špičatou střechou. Hrad dole má dvě otevřené brány s vraty, cimbuří o dvanácti stínkách a tři věže s jedním oknem, cimbuřím o třech stínkách a s valbovými střechami. Vlevo jsou v červeném ve spodní polovině tři stříbrná vlnitá břevna, z horního vyrůstá zlatý dvojocasý korunovaný lev s červeným jazykem držící v pravé přední tlapě, kterou má ovinutou zeleným hadem, zlatý lékařský tyglík, z něhož had pije. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými a modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je zahnutá šavle se zlatým jilcem a záštitou obrácená hrotem doprava, kterou věnčí zelené vavřínové ratolesti, na nichž stojí červená orlice korunovaná královskou korunou, se zlatým zobákem nesoucí na prsou stříbrno-černě čtvrcený štítek. Pod štítem se vine stříbrná páska s černou devizou DILIGENTIA ET ASSIDUITAS.


Michal Fiala - Jan Županič

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com