Hardt-Stummer de Tavarnok

Smlouvou z 30. prosince 1887 adoptoval Ágoston (Augustin) svobodný pán Stummer de Tavarnok manžela své dcery Amálie Alberta Hardta juniora. Adopci potvrdil císař František Josef I. listinou danou ve Vídni 7. dubna 1888, jíž na Alberta Hardta spolu se synem Victorem Ágostonem Albertem a dcerou Albertou Crescentií Borbálou převedl uherský baronát, upravil mu jméno na tavarnoki báró Hardt Stummer (baron Hardt-Stummer de Tavarnok) a udělil erb:

Ve zlatém štítě je modré kosmé břevno se třemi zlatými hvězdami, nad ním je kráčející černý lev s červeným jazykem, dole pluje doleva po moři přirozená velryba dštící z nozder vodu. Na štítě spočívá koruna svobodných pánů a na ní dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. dvě složená křídla, přední zlaté s černou kotvou, zadní modré, přikrývadla modro – zlatá; II. rostoucí lev ze štítu, přikrývadla černo – zlatá.

 

Michal FIALA

 

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com