Gelinek

Hubert Gelinek se narodil roku 1842 v Karlowitz na vojenské hranici (dnes Sremski Karlovci, Srbsko). Do armády narukoval 1. května 1859 jako závodčí praporu polních myslivců č. 17. 16. října 1859 se stává podmyslivcem, 19. února 1860 kadetem, 1. listopadu 1860 četařem a 21. července 1863 nadmyslivcem. Hodnost poručíka získává 15. srpna 1863 a v ní je 1. října 1865 převelen k mysliveckému praporu č. 7, u nějž je povýšen na nadporučíka. 1. srpna 1873 je přeložen k praporu č. 25, 1. listopadu 1876 zpět k 7. praporu a 1. prosince 1876 zase k 25. praporu. 15. září 1878 dosahuje hodnosti hejtmana 2. třídy, 1. října 1880 se dostává k praporu polních myslivců č. 36 a 1. listopadu 1881 je hejtmanem 1. třídy. 1. září 1882 je převelen k pěšímu pluku č. 100, 1. května 1890 povyšuje na majora. 26. října 1890 se dostává k pěšímu pluku č. 77, je povýšen na podplukovníka (1. listopadu 1894) a na plukovníka. 1. května 1897. Slouží do konce září 1898, pak odchází na odpočinek. Během své kariéry se účastnil tažení v letech 1866, 1878 a 1882 s bojem u Kosna při okupaci Bosny a Hercegoviny. Dne 8. července 1899 jej císař František Josef I. povýšil za více jak třicetiletou službu s účastí v boji do šlechtického stavu, udělil mu titul Edler/šlechtic, predikát von a erb:

V zeleném štítě je zlatý vyskakující jelen osmerák. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba se zeleno – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě zelené dubové ratolesti, každá se třemi zlatými žaludy střídajícími se s listy.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com