Führich

Na základě Řádu Železné koruny III. třídy uděleného nejvyšším rozhodnutím ze dne 16. září 1861 povýšil císař František Josef I. listinou danou ve Vídni 15. prosince 1861 do rytířského stavu Josefa Führicha narozeného 9. února 1800 v Chrastavě, akademického malíře, profesora dějin malířství na vyšší umělecké škole Akademie výtvarných umění ve Vídni a člena královské pruské a královské bavorské Umělecké akademie, udělil mu predikát Ritter von a erb:

Modrý štít je čtvrcen zúženým zlatým křížem. 1. tři zlatí vzhůru letící skřivaní (2,1). 2. větší hvězda obkroužená šesti menšími hvězdami, všechny zlaté a osmihroté. 3. na zelené půdě zlaté obilné pole. 4. muž v zeleném šatě a stříbrném špičatém klobouku sedící ve člunu plujícím na stříbrných vlnách a veslující do středu. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby s modro – zlatými přikrývadly. Klenoty: I. kostel byzantského slohu sestávající se z průčelí s gotickou bránou, nad ní půlkruhovým oknem a nahoře s kupolí završenou křížem a s dvěma postranními vížkami, po stranách průčelí jsou dvě věže, každá s dvěma obloukovými okny nad sebou, mezi nimi ciferníkem mezi dvěma římsami, a špičatou střechou zakončenou křížkem mezi dvěma postranními vížkami, vše ze surového zdiva a přirozené barvy; II. tři pera, jedno zlaté mezi dvěma modrými, před nimi dvě zkřížená dlouhá vesla čepelemi nahoru.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com