Czermak von Nordhausen

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 11. dubna 1870 povýšil císař František Josef I. Heinricha Czermaka narozeného roku 1809 v Prostějově na Moravě, plukovníka-auditora ve výslužbě, do šlechtického stavu. Listinou danou ve Vídni 4. července 1870 mu udělil titul šlechtic/Edler, predikát von Nordhausen a erb:

V modrém štítě na zeleně zatravněné stolové hoře stojí pevnost ze stříbrných kvádrů sestávající se z hlavní věže s cimbuřím prolomené devíti černými okny (3,3,3) a bránou, dvou postranních věží se špičatou střechou a do čtyřúhelníku postavené obvodové zdi prolomené v průčelí mezi věžemi dvanácti okny, po šesti v každé části (3,3); na cimbuří hlavní věže doleva vlaje černo – zlatě dělený prapor na černé žerdi se zlatým hrotem. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě složená křídla, přední dělené modro – zlatě, zadní opačně.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com