Csepreghy

Listinou danou ve Vídni 15. května 1764 císařovna Marie Terezie potvrdila uherské šlechtictví Carola Csepreghyho, fiskála ráckévského korunního panství, a potvrdila mu erb:

V červeném štítě je obrněná paže držící meč se zlatým jilcem a záštitou provázená v obou horních rozích zlatou hvězdou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je obrněná paže držící šavli se zlatým jilcem a záštitou.

Királyi Könyvek, 47. kötet, 42,  43 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com