Cortés, Martín

Listinou danou v Madridu 16. února 1536 udělil španělský král Karel I. Donu Martínu Cortésovi, synu zemřelého aztéckého vladaře Moteçumy, erb:

Uvnitř šestnáctkrát článkované bordury, na níž se střídá osm zlatých písmen devizy AVE MARIA v modrém s mořskými vlnami, je ve zlatě černá orlice přeložená dvěma červenými břevny, na horním jsou zlaté iniciály K I, mezi nimi zlatá růže, na spodním dvě zlaté růže, mezi nimi zlatá iniciála F. Na štítě spočívá zavřená přílba s červeno – zlatými přikrývadly a s točenicí týchž tinktrur. Klenotem jsou dvě černá křídla, mezi nimi vyniká ruka držící stříbrnou pásku s černý nápisem IN DOMINO CONFIDO.

Paz y Mélia, A.: Nobiliario de conquistadores Indias. Madrid 1892, p. 267-268, l. IV/4.

 

Michla FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com