Cortés, Antonio

Listinou danou v Barceloně 3. března 1564 udělil španělský král Filip II. Donu Antoniu Cortésovi, kazikovi vesnice Clacupaulo erb:

Štít polcený a dvakrát dělený (dle nákresu čtvrcený nad polcenou patou). 1. a 4. ve stříbře je na trávníku bílý, černě zdobený dům s červenými okny a dveřmi, nad nímž jsou vedle sebe tři indiánské náčelnické čelenky, jež jsou modré se zlatými, vzhůru zahrocenými konci, svázané červeným provazem se žlutými konci. 2. v nebeském je v patě modro – bílá mořská voda a na ní modro-zlatá sféra s červenou konturou, jíž objímají dvě paže v červených rukávech, jejichž ruce drží zlatý kříž vynikající ze sféry, kříž je ozařován světlem ze zlaté hvězdy v horním rohu, v úrovni rukou je červený nápis MUNDO MENOR rozdělený na dvě části. 3. v nebeském je na stejném moři stejná sféra, ale bez objímajících paží, k jejímuž kříži se spojenýma rukama modlí nahý indián s modro – červeno – žlutou čelenkou ponořený ve vodě až po prsa; vše provázeno stejnou hvězdou a stejným nápisem. 5. v hnědém jsou červeno-žluté plamínky. 6. modrá a bílá mořská voda. Vše je uvnitř bordury rozdělené do osmi polí. I. v purpuru je na zeleném pahorku vzlétající hnědá orlice se zlatou zbrojí držící v zobáku modro-červeno-bílo-žlutou větev, mající mezi pařáty na pahorku položené podlouhlé zelené listy s modrým ovocem. II. v nebeském je na zeleném pahorku přirozený strom, vlevo od něj sedí na pahorku zlatý lev obklopený plameny, jenž se dotýká kmene stromu, z jehož paty vyrůstá modrá větev s bílým plodem, na druhé straně kmene rostou z pahorku dva zelené stonky s červenými květy podobnými karafiátu. III. v purpuru stojí na zeleném poli přirozená skála, na jejímž vrcholku je bílý chrám hořící červenými a žlutými plameny, na protější straně je bílá náčelnická budova, mezi ní a skálou je tygr přirozených barev skákající proti skále převýšený modro-červeno-žlutou ratolestí. IV. v pleťovém jsou tři zkřížené zlaté šípy hroty dolů. V. v pleťovém je kotouč se zlatým okrajem zdobený pleťovým, zlatým, modrým a bílým (a červeným) ornamentem. VI. a VII. v purpuru pět bílých ulit. VIII. v pleťovém je hnědé dvojvrší s červeným a žlutým pruhem v základně, na němž leží modrý indiánský meč. Na štítě spočívá kolčí přílba s (červeno-stříbrnou) točenicí a s červeno – zlatými přikrývadly. Klenotem je chochol červených per, z nichž vyniká hnědá orlice se zlatou zbrojí držící  v zobáku stříbrnou pásku s černou devizou AGUILA BLANCA PEQUEÑA.

Paz y Mélia, A.: Nobiliario de conquistadores Indias. Madrid 1892, p. 253-255, l. L/1.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com