Častolovic, z

Listinou danou v Praze 10. června 1596 udělil císař Rudolf II. staroměstským měšťanům Pavlu Kalousovskému a Tomáši Šlemerovi a novoměstským měšťanům Danielu Kryštofu Chrudimskému a Jiljímu Pergerovi predikát z Častolovic a erb:

V modrém štítě je zlato – modře šachovaná zeď, za ní vyrůstající kamzík přirozených barev. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dva rohy, pravý dělený zlato – modře, levý modro – stříbrně, mezi nimi rostoucí kamzík ze štítu.

Fiala, Michal: Tři studie k české renesanční heraldice (Znaky měšťanů Starého Města pražského ve světle Salbuchů) II. Heraldická ročenka 1994, s. 9, 10.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com