Castalli z Lewenfeldu

Palatin Johann Paul Leopold hrabě z Walderode povýšil 2. března 1694 svého služebníka a hejtmana rychmburského panství Franze Antona Castalliho, udělil mu predikát von Lewenfeld a erb.

Erb: Čtvrcený štít se srdečním štítkem. Ten je zlatý se stříbrnou iniciálou W. 1. a 4. v červeném stříbrný korunovaný lev s červeným jazykem. 2. a 3. v modrém tři zlaté hvězdy (2,1). Na štítě spočívá korunovanjá turnajská přílba s modro – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená křídla, pravé modré se zlatým damaskováním, levé červené se stříbrným damaskováním, mezi nimi zlatá hvězda.

S manželkou Magdalenou měl Franz Anton syna Eustacha, který byl pokřtěn ve Skutči 21. září 1698.

 

Michal Fiala

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com