Bittner z Freifeldu

Štefan Hynek Bittner pocházel z České Lípy a roku 1648 studoval na pražské univerzitě. Po obležení pražských měst Švédy vstoupil studentské setniny a podle osvědčení generálů Contiho a Colloreda se v bojích velmi osvědčil. Dne 3. listopadu 1649 byl povýšen do českého vladyckého stavu s predikátem z Freifeldu a následujícím erbem:

Zlato-černě čtvrcený štít. V první poli polovičný černý orel, ve druhém dvě křížem přeložené ručnice hlavní nahoru, ve třetím dva vzhůru obrácené meče a v poli čtvrtém hořící granát. Na štítě stojí korunovaná turnajská přílba s černo-zlatými přikrývadly. Klenotem je hlava černé korunované orlice s krkem.

ŽUPANIČ, Jan – FIALA, Michal, Praha 1648. Nobilitační privilegia pro obránce pražských měst roku 1648, Praha: VR Atelier, 2001.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com