Auer von Welsbach

Na základě Řádu Železné koruny III. třídy uděleného nejvyšším rozhodnutím ze dne 29. dubna 1853 císař František Josef I. povýšil 12. března 1860 Aloise Auera (*Wels [Horní Rakousy], 11. května 1813, + Hietzing bei Wien, 10. července 1869), dvorního radu a ředitele dvorní a státní tiskárny, do rytířského stavu, udělil mu predikát Ritter Auer von Welsbach a erb:

Čtvrcený štít. 1. v černém je zlatý orel s červenými jazyky držící v pravém spáru řádkovník a v levém tenakl s divisoriem, obojí zlaté. 2. v červeném na zeleném trávníku stříbrný hrad s cimbuřím a postranními věžemi prolomený bránou s gotickým obloukem, mezi trávníkem a spodním okrajem protéká přirozený potok, v němž doprava plave přirozený sumec. 3. ve stříbře zelená rostlina Mithridatea sestávající se z pěti zubatých listů na společném stonku. 4. v červeném zlatý gryf s červeným jazykem tisknoucí navzájem k sobě dva černé knihtiskařské tampony na zlatých držadlech, které drží v pařátech, rostoucí ze zlaté koruny. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. orel ze štítu, přikrývadla černo – zlatá; II. rostoucí gryf ze štítu, přikrývadla červeno – stříbrná. Pod štítem se vine zlatá páska s černou devizou BLICK´ ZURÜCK UND DENK´ VORAUS.

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 30. dubna 1901 císař František Josef I. povýšil jeho syna Carla rytiře Auera von Welsbach (*Vídeň 1. září 1858, +Mölbling [Korutany], 4. srpna 1929), doktora filosofie a velkostatkáře v Treibachu, do stavu svobodných pánů. Listinou z 5. června 1901 polepšil Carlu svobodnému pánu Auerovi von Welsbach erb:

Čtvrcený štít se zlatým srdečním štítkem, v němž je svisle postavená černá hořící pochodeň. Pole hlavního štítu zůstávají stejná. Na štítě spočívá koruna svobodných pánů a na ní tři korunované turnajské přílby. Klenoty: I. orel ze štítu, přikrývadla černo – zlatá; II. dvě rozevřená černá křídla, mezi nimi pochodeň ze štítu, přikrývadla černo – zlatá, červeno – stříbrná; III. rostoucí gryf ze štítu, přikrývadla červeno – stříbrná. Štítonoši jsou dva en face postavení ven se ohlížející, oheň chrlící červení fénixové s rozpřaženými křídly stojící na bronzové arabesce, z níž splývá zlatá páska s černou devizou PLUS LUCIS.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com