Athanasievics

Listinou danou ve Vídni 10. února 1804 povýšil císař František II. do uherského šlechtického stavu Constantina Athanasievicse, neuniatského protopresbytera v Lugosi (dnes Lugoj, Rumunsko) a tabulárního soudce Krassóského komitátu, spolu se syny Stephanem a jeho dcerami Juliannou a Marthou vzešlým z manželství se Susannou Joannovics de Sakabent, Joannem, Constantinem a Petrem a dcerou Marií vzešlými z manželství s Marií Georgievics a dcerami Juliannou provdanou za Nicolaa Izsáka, Rebeccou a Catharinou vzešlými z manželství s Marthou Bogdanovics, a udělil mu erb:

Čtvrcený štít. 1. a 4. v modrém jeřáb držící v pravém pařátu kámen. 2. a 3. ve stříbře na zeleném trávníku tři listnaté stromy, z nichž prostřední je vyšší. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými a zeleno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená černá křídla, mezi nimi rostoucí zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé přední tlapě šavli.

Királyi Könyvek, 61. kötet, 309-313 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com