Aschbach

Císař František Josef I. povýšil 10. ledna 1875 Josepha Aschbacha (*Höchst am Main, 29. dubna 1801; +Vídeň, 25. dubna 1882), dvorního radu, emeritního veřejného řádného univerzitního profesora, skutečného člena Akademie věd ve Vídni a člena mnoha tuzemských a zahraničních učených společností, na základě Řádu Železné koruny III. třídy uděleného vlastnoručním listem ze dne 30. září 1870 za zásluhy o učitelství a vědy, do rytířského stavu, udělil mu predikát rytíř/Ritter von a erb:

V modrém štítě je stříbrné vlnité břevno s plujícím lipanem přirozených barev provázené třemi zlatými hvězdami (2,1). Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. dvě složená křídla, přední modré s břevnem ze štítu, zadní stříbrné, přikrývadla modro – stříbrná; II. na šedohnědé skále sedící sokol přirozených barev, přikrývadla modro – zlatá. Pod štítem se vine modrá páska se zlatou devizou MODUS IN REBUS.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com