Árkövy de Tahitótfalu

Císař František Josef I. povýšil listinou danou ve Vídni 7. června 1905 Józsefa Árkövyho, univerzitního profesora v Budapešti, spolu se synem Rikárdem vzešlým z manželství s Katalin Hodoly, do uherského šlechtického stavu, udělil mu predikát tahitótfalusi (de/von Tahitótfalu) a erb:

V modrém štítě vynikají ze zlaté koruny dvě v loktech ohnuté mužské paže v červených rukávech, pravá drží v ruce stříbrný psací brk, levá šavli se zlatým jilcem a záštitou, jejíž čepel je ovinuta stříbrným hadem hlavou vzhůru. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená černá křídla, mezi nimi zlatá pochodeň.

Királyi Könyvek, 71. kötet, 413, 540-542 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com