Amerling

Na základě Řádu Železné koruny uděleného nejvyšším rozhodnutím ze dne 8. června 1877 povýšil císař František Josef I. listinou danou ve Vídni 11. března 1879 do rytířského stavu Friedricha Amerlinga narozeného roku 1803 ve Vídni, malíře, čestného občana města Vídně a člena mnoha akademií, udělil mu predikát rytíř/Ritter von a erb:

Čtvrcený štít. 1. a 4. ve zlatě do středu obrácená černá orlice s červeným jazykem. 2. v červeném tři stříbrné, vpravo dovnitř prohnuté a dole zaoblené štítky (2,1). 3. v červeném stříbrný kříž. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby: I. rostoucí orlice ze štítu, přikrývadla černo – zlatá; II. dva zlaté daňčí parohy, mezi nimi rostoucí panna s dlouhými blond vlasy splývajícími k zemi, s věncem střídavě ze stříbrných a červených růží mezi zeleným listím na hlavě oděná ve stříbrný spodní a červený, zlatě lemovaný a zlatě přepásaný vykrojený šat s prostřihávanými balonovými rukávy, držící každou rukou jeden paroh, přikrývadla červeno – stříbrná. Pod štítem se vine zlatá páska s černou devizou „Ohne Schatten kein Licht“ psanou frakturou.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com