Alszeghy de Rótfalva

Listinou danou ve Vídni 31. října 1912 povýšil císař František Josef I. Kálmána Alszeghyho, šéfrežiséra budapešťské Opery, spolu se syny Bélou a Kálmánem a dcerami Francziskou a Olgou, vzešlými z manželství s Francziskou Klinner, do uherského šlechtického stavu, udělil mu predikát rótfalvai (de/von Rótfalva) a erb:

Pod zlatou hlavou se škraboškou pleťové barvy provázenou vpravo dvěma modrými hvězdami a vlevo dvěma modrými liliemi polceno. Vpravo v modrém je zlatá lyra. Vlevo v červeném je na zeleném trojvrší zlatá koruna a na ní spočívá obrněná paže držící meč se zlatým jilcem a záštitou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými a modro – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou tři pera, červené, zlaté a modré.

Királyi Könyvek, 72. kötet, 664, 846, 847 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com