Alaxay

Císař Leopold II. povýšil listinou danou v Prešpurku 18. listopadu 1790 do uherského šlechtického stavu Josepha Alaxaye, protokolistu dvorské rady válečné, spolu se synem Georgiem Josephem a dcerami Marií Annou Clarou, Marií Carolinou a Marií Josephou Franciskou vzešlými z manželství s Victorií Fritz, a udělil mu erb:

V modro – červeně kosmo děleném štítě je na skalnaté půdě zlatý gryf s červeným jazykem držící v pravém předním spáru stříbrný psací brk. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – zlatými a modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí gryf ze štítu.

Királyi Könyvek, 55. kötet, 313 – 315 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com