Adler de Vizakna

Císař František Josef I. povýšil 4. března 1902 Sándora Adlera, plukovníka zeměbrany na odpočinku, za více jak třicetiletou službu v armádě s účastí na taženích v letech 1849 a 1866, spolu se synem Tiborem a dcerou Piroskou vzešlými z manželství s Piroskou Gáspár, do uherského šlechtického stavu, udělil jim predikát vizaknai (de/von Vizakna) a erb:

Ve stříbrném štítě je černá, doleva hledící orlice se zlatou zbrojí a s červeným jazykem držící v levém pařátu zlatý kalich. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě černá rozevřená křídla.

18. prosince 1906 bylo povoleno poručíkovi myslivců Tiboru Adlerovi de Vizakna změnit příjmení na Aknai při zachování erbu a predikátu.

Sándor Adler de Vizakna adoptoval v Temesváru 29. července 1910 Jánose Stoffu, zástupce ředitele pobočky Rakousko-Uherské banky v Kecskemétu. Císařem byla adopce potvrzena 25. dubna 1912, spolu s ní bylo přeneseno uherské šlechtictví a predikát a příjmení upraveno na Adler-Stoffa.

Királyi Könyvek, 71. kötet, 69, 141-143, 670 oldal; 72. kötet, 561 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com