Szomolnok

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 31. května 1913 císař František Josef I. povýšil do uherského šlechtického stavu Jánose Pachmayera, finančního radu a hlavního pokladníka selmecbányského (dnes Banská Štiavnica) důlního okrsku, a udělil mu predikát szomolnoki (de/von Szomolnok). Listinou danou ve Vídni 10. února 1914 jemu a jeho synu Ottóvi, který se nechal 19. srpna 1893 přejmenovat na Pánczél, vzešlému z manželství s Saroltou Krapp udělil erb:

V černo – červeně polceném štítě je na přirozeném skalnatém trojvrší zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé přední tlapě stříbrné kladivo na dřevěném topůrku a v levé hořící stříbrný hornický kahan. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – zlatými a černo – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou tři pera, černé, zlaté a červené.

Királyi Könyvek, 72. kötet, 776, oldal; 73. kötet, 61, 62 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com