Szlávi de Piros

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 27. ledna 1905 císař František Josef I. povýšil Jánose Szláviho, notáře v Ujvidéku (dnes Novi Sad, Srbsko), do uherského šlechtického stavu. Listinou danou ver Vídni 29, května 1905 mu spolu se syny Kornélem, Jánosem a Bélou vzešlými z manželství s Ilonou Kossa udělil predikát pirosi (de/von Piros) a erb:

Ve štítě je modré kosmé břevno se zlatým dvojocasým lvem s červeným jazykem a pravou zvednutou tlapou zaťatou v pěst provázené nahoře v červeném dvěma stříbrnými hvězdami kosmo vedle sebe, dole ve stříbře jednou červenou hvězdou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí zlatý dvojocasý lev s červeným jazykem držící v pravé tlapě stříbrný psací brk, v levé stříbrnou zahradní lilii na zeleném stonku se dvěma listy.

Királyi Könyvek, 71. kötet, 343, 344, 413, 474-476 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com