Strnad z Tryskovic

Listinou danou v Českých Budějovicích 10. ledna 1530 udělil král Ferdinand I. Jakubu Strnadovi predikát z Tryskovic a erb:

V modrém štítě vyniká z oblaku u levého horního rohu stříbrná paže držící červenou sekeru na zlatém toporu. Na štítě spočívá kolčí přílba s modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je strnad přirozených barev.

Fiala, Michal: Tři studie k české renesanční heraldice (Znaky měšťanů Starého Města pražského ve světle Salbuchů) II. Heraldická ročenka 1994, s. 42, 45.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com