Strass von Hohenstraeten, van der

Na základě Řádu Železné koruny III. třídy uděleného nejvyšším rozhodnutím ze dne 17. dubna 1875 císař František Josef I. povýšil listinou danou ve Vídni 23. června 1875 Carla van der Strass narozeného roku 1817 v Novém Jičíně, advokáta v Brně, poslance říšské rady a moravského zemského sněmu a člena moravského zemského výboru, do rytířského stavu, udělil mu predikát Ritter van der Strass von Hohenstraeten a erb:

V modrém štítě je zlaté kosmé břevno s černým kráčejícím lvem s červeným jazykem provázené dvěma zlato – červeně šachovanými křídly. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. rostoucí lev ze štítu, přikrývadla černo – zlatá; II. dvě složená zlato – červeně šachovaná křídla, přikrývadla červeno – zlatá.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com