Stettner

Za zásluhy o světovou výstavu ve Vídni roku 1873 udělil císař František Josef I. nejvyšším rozhodnutím ze dne 27. října 1873 Karlu Georgu Juliu Stettnerovi narozenému roku 1831 v Terstu, velkoobchodníku, veřejnému společníku burzovní firmy Julius Stettner, členu a bývalému viceprezidentu obchodní a živnostenské komory v Terstu, bývalému královskému bavorskému konzulovi tamže a královskému bavorskému komerčnímu radovi, Řád Železné koruny III. třídy. Na jeho základě jej listinou danou ve Vídni 6. srpna 1874 povýšil do rytířského stavu, udělil mu predikát Ritter von a erb:

Polcený štít. Vpravo děleno. Nahoře černo – zlatě polceno s orlem střídavých tinktur s červenými jazyky. Dole ve zlatě je na zeleném trávníku cimbuřová zeď ze šedých kvádrů s černou bránou, zpoza níž vyniká věž s cimbuřím, dvěma okny vedle sebe a červenou špičatou střechou. Vlevo je v modrém zlatý lev s červeným jazykem, pole je přetaženo stříbrným břevnem s pěti modrými routami. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba. Klenoty: I. dvě složená křídla, přední zlaté s černou kotvou, zadní černé, přikrývadla černo – zlatá; II. rostoucí zlatý lev s červeným jazykem, přikrývadla modro – zlatá. Pod štítem se vine zlatá páska s černou devizou STRENUE ET PERSEVERANTER.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com