Skutezky

Císař Karel I. povýšil nejvyšším rozhodnutím z 22. července 1918 Huberta Skutezkého, doktora lékařství, poslance moravského zemského sněmu, velkostatkáře, držitele Čestného vyznamenání za zásluhy o Červený kříž II. třídy s válečnou dekorací a bavorského Záslužného řádu sv. Michala IV. třídy, do rytířského stavu. Listinou ze 17. října 1918 obdržel predikát rytíř (Ritter von) a erb:
 
Stříbrno-modře dělený štít. V horním poli modré kosmé vlnité břevno, ve spodním stříbrná oválná věž z kvádrovaného zdiva zakončená cimbuřím, v jejíž otevřené bráně je polovytažená zlatá mříž. Na štítě stojí dvě otevřené korunované turnajské přílby s modro-stříbrnými přikrývadly. Klenotem na pravé jsou dvě zavřená křídla, přední stříbrné se šikmým modrým vlnitým břevnem, zadní stříbrno-modře dělené. Klenotem na levé přílbě je sedící veverka přirozené barvy. Pod štítem se vidí stříbrná páska s modrým heslem MODESTUS ET FIDELIS. 

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com