Simonovich

Císař František II. povýšil listinou danou ve Vídni 9. prosince 1794 Joanna Baptistu Simonoviche, plukovníka 2. banovinského pluku, spolu s jeho synem Joannem Baptistou a dcerou Marií Josephou vzešlými z manželství s Victorií Wohlgemuth de Graiffenthal, do uherského šlechtického stavu a udělil mu erb:

V modrém štítě jsou tři zlatá kosmá břevna. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená křídla, pravé dělené modro – zlatě, levé opačně, mezi nimi hvězda ze štítu.

Királyi Könyvek, 58. kötet, 372-377 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com