Simon

Josef Simon (1854-1926) se narodil v Hořicích v Čechách jako syn majitele tkalcovny Salomona Simona a Sofie Mandelbaumové. Zpočátku v Praze provozoval obchod se dřevem. Jako velký ctitel divadla úzce spolupracoval s Německým divadlem v Praze a roku 1886 se oženil s Louise Deutschovou (1860-1946), díky čemuž se stal švagrem Johanna Strausse syna. Dále se ale věnoval podnikání a již jako viceprezident správní rady Rakouského železničního dopravního ústavu, prezident správní rady Společnosti pro elektroprůmysl ve Vídni, důstojník Řádu Františka Josefa a důstojník Čestného vyznamenání za zásluhy o Červený kříž byl nejvyšším rozhodnutím císaře Karla I. ze dne 16. srpna 1917 bez taxy povýšen do šlechtického stavu. Listinou danou ve Vídni 18. října 1917 mu byl udělen čestný titul šlechtic/Edler a erb:

Zlato-modře dělený štít. Horní pole je černé, čelně postavené okřídlené železniční kolo, z něhož do stran srší černé blesky, nahoře dva a dole čtyři. Dole je lyra provázená v pravém horním rohu hvězdou, v levém horním rohu lilií, obojí zlaté. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými a modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je stříbrný pelikán na hnědém hnízdě krmící vlastní krví svá mláďata.

Josef šlechtic Simon zemřel roku 1926 ve Vídni. 

 

Michal FIALA - Jan ŽUPANIČ

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com