Sikora von Siegersfeld

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 4. července 1884 císař František Josef I. povýšil Franze Sikoru narozeného roku 1821 v Moravském Šternberku, telegrafního ředitele, u příležitosti jeho odchodu na trvalý odpočinek do šlechtického stavu. Listinou danou ve Vídni 27. srpna 1884 mu udělil titul Edler, predikát von Siegersfeld a erb:

Pod černou hlavou se třemi zlatými hvězdami je ve zlatě černý orel s červenými jazyky rozdělený modrou špicí, v níž z hlavy směrem dolů šlehá zlatý blesk. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými a modro – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě složená křídla, přední černé se zlatým hořícím granátem, zadní zlaté.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com