Semliner de Brennbergbánya

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 27. dubna 1912 povýšil císař František Josef I. Tamáse Semlinera, penzionovaného titulárního plukovníka, do uherského šlechtického stavu za více jak třicet let služby v armádě s účastí ve válkách roku 1859 a 1866, při okupaci Bosny a Hercegoviny roku 1878 a při nepokojích v Dalmácii a Bosně roku 1882 s přímou účastí v bitvě u Custozzy a při obléhání a dobytí Livna a udělil mu predikát brennbergbányai (de/von Brennbergbánya). Diplomem ze dne 14. července 1912 mu, spolu s dcerou Vilmou vzešlou z manželství s Leopoldinou von Call a syny Károlyem a Rudolfem a dcerami Idou a Luizou vzešlými z manželství s Klementinou Perko, udělil erb:

Ve štítě je stříbrná špice s černým zapáleným hornickým kahanem provázená vpravo v modrém zlatým křížem sv. Lazara a vlevo v červeném stříbrným půlměsícem obráceným rohy doprava. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je obrněná paže držící šavli se zlatým jilcem a záštitou.

Királyi Könyvek, 72. kötet, 562, 760, 761 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com