Seinfeld z Hochfelsu

Anton Seinfeld se narodil roku 1859 v židovské rodině v Haličském Stanislau (Stanisławów), kam byl též domovsky příslušný. Do armády narukoval 13. září 1876 v nejnižší hodnosti k pěšímu pluku č. 51, s nímž byl spjatý téměř celý jeho profesionální život. 18. dubna 1877 se stal titulárním svobodníkem, na hodnost skutečného svobodníka dosáhl 5. října téhož roku. Kadetem se stal 18. srpna 1881 jakožto kadet svobodník titulární četař, titulární hodnost mu zůstala i po povýšení na kadeta desátníka 26. září 1881, 26. prosince 1881 povýšila jeho titulární hodnost na šikovatele. Kadetem šikovatelem byl jmenován 6. července 1882 a kadetem zástupcem důstojníka 1. ledna 1883. Poručíkem se stává 1. listopadu 1885, nadporučíkem 1. listopadu 1889, hejtmanem 1. května 1896. V této hodnosti je 1. května 1903 převelen k pěšímu pluku č. 43, odkud se vrací ke svému mateřskému 51. pluku k 1. dubnu 1904. 10. března 1908 jej císař František Josef I. povýšil ze třicetiletou službu v armádě s účastí v boji v Bosně a Hercegovině roku 1882 do šlechtického stavu, udělil mu titul šlechtic/Edler, predikát z Hochfelsu/von Hochfels a erb:

Polcený štít. Vpravo ve stříbře stojí na přirozené skále v patě štítu červená kvádrovaná zeď o sedmi stínkách a s třemi čtyřhrannými střílnami, zpoza níž vyrůstá červený lev s červeným jazykem. Vlevo je v červeném stříbrné kosmé břevno s červenou hvězdou. Na štítě spočívá krunovaná turnajská přílba s červeno – sříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí obrněný muž s knírem a s otevřenou přílbou s třemi pery, jedním červeným mezi děma stříbrnými, držící v pravé ruce meč se zlatým jilcem a záštitou.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com