Schuschnigg

Alois Schuschnigg se narodil 15. ledna 1833 v Klagenfurtu. 2. května 1849 byl odveden do armády a jako vojín 38. pěšího pluku se zapojil do bojů v severní Itálii, v jejichž rámci se podílel na obležení a následného obsazení Benátek v létě 1849. U tohoto pluku setrval do konce července 1854, kdy už dosáhl hodnosti polního šikovatele (od 16. listopadu 1850). 1. srpna 1854 byl přeložen v hodnosti podporučíka k 55. pěšímu pluku. Od 1. srpna 1857 na vlastní žádost odešel k četnictvu, v jehož různých plucích sloužil až do konce dubna 1866. Od 1. května téhož roku působí na velitelství 2. zemského četnictva a podruhé se střetává v boji s nepřítelem, tentokrát při obraně Čech za Prusko-rakouské války. U různých četnických velitelství strávil následující léta až do své nobilitace. Listinou z 2. dubna 1898 jej, tehdy plukovníka a velitele 3. zemského četnictva v Innsbrucku, císař František Josef I. povýšil za více jak třicetiletou službu s účastí v boji do šlechtického stavu, udělil mu titul Edler, predikát von a erb:

Polcený štít. Vpravo je v černém polovina zlatého orla s červeným jazykem. Vlevo ve stříbře jsou tři modrá kosmá břevna, každé se stříbrnou hvězdou. Na štítě spočívá korunovaná přílba s černo – zlatými a modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí stříbrný lev s červeným jazykem držící v obou předních tlapách před sebou modrou routu.

Alois Schuschnigg se 28. května 1861 oženil s Katharinou Niedermayer, která mu porodila čtyři syny, Gilberta Aloise Wilhelma Johanna (*27. II. 1862), Arthura Victora (*14. I. 1865), Hugona Oscara (*15. II. 1866) a Victora Franze (*9. IV. 1868), a dceru Adele Berthu Josefine (*3. II. 1863), která se provdala za majora-auditora Sigismunda Hekajtto.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com