Schlick de Kovárcz

František Josef I. povýšil 10. října 1896 Bélu Schlicka, generálního ředitele Schlickovské strojírny a.s. (Schlick-féle gépgyár Rt.), jeho syny Frigyese a Istvána a dceru Gizellu vzešlé z manželství s Herminou Bubala do uherského šlechtického stavu, udělil jim erb a predikát kovarczi (de/von Kovárcz):

Štít dělený stříbrnou řekou. Nahoře je v červeném zlaté ozubené kolo. Dole jsou v modrém dvě zlaté hvězdy, mezi nimi pod sebou stříbrná růže a stříbrná lilie. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – zlatými a modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem ja stříbrný pelikán se zlatou zbrojí krmící mláďata vlastní krví. Pod štítem se vine modrá páska se stříbrnou devizou: HONOR ET LABOR.

Přestože byl predikát udělen již listinou z 10. října 1896, došlo k jeho opětovnému udělení ještě nejvyšším rozhodnutím z 2. června 1897, a to s prominutím taxy.


Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com