Sabolov de Sigetac

Císař František Josef I. povýšil listinou danou v Gödöllő 30. října 1883 Balázse Sabolova, kapitána 53. pěšího pluku, za více jak třicetiletou službu s účastí v boji na taženích v letech 1859, 1866 a při okupaci Bosny a Hercegoviny v roce 1878, spolu se syny Emilem a Károlyem do uherského šlechtického stavu, udělil jim predikát sigetaci (de/von Sigetac) a erb:

Dělený štít. Nahoře je ve zlatě rostoucí černý gryf s červeným jazykem držící v pravém pařátu meč se zlatým jilcem a záštitou. Dole v černém je zlatá krokev provázená třemi zlatými hvězdami. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí gryf ze štítu.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com