Ivancsich

Císařovna Marie Terezie povýšila 28. prosince 1759 do uherského šlechtického stavu Georgia Ivancsiche a jeho manželku Barbaru Grübler a udělila jim erb:

V modrém štítě je na středním a levém pahorku zeleného trojvrší zlatý gryf s červeným jazykem držící v předních pařátech stříbrný půlměsíc, v pravém horním rohu je gryf provázen zlatou hvězdou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí gryf ze štítu.

Királyi Könyvek, 45. kötet, 225-255 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com