Hrašovec z Homannsgültu

Isidor Cajetan Hrašovec se narodil Franzi Hrašovcovi a jeho manželce Adolfině rozené Aichmaier v kraňském Raunu (dnes Ravne, Slovinsko) 3. kvtna 1862. Roku 1879 vstoupil do rakousko-uherské armády, roku 1886 byl povýšen na poručíka, roku 1913 na podplukovníka. 30. srpna 1914 padl v bitvě u Turkoczyna. 29. června 1894 se oženil s Marií Annou Homann narozenou 22. srpna 1870 v Radmannsdorfu (dnes Radovljica) a 2. května 1895 se jim v Klagenfurtu narodil syn Franz Maria Sigismund. Protože podplukovník Hrašovec před svou smrtí odsloužil více jak 30 let a zúčastnil se boje s nepřítelem, který se mu navíc stal osudným, povýšil císař Karel I. nejvyšším rozhodnutím z 15. ledna 1918 jeho vdovu a syna do šlechtického stavu, listinou z 1. března 1918 jim udělil titul Edler resp. Edle, predikát von Homannsgült a erb:

Polcený štít. Vpravo je v černém zvrácený meč se zlatým jilcem a záštitou přeložený zlatým břevnem s černým křížem. Vlevo je v modrém zlatá Merkurova hůl. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými a modro – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená křídla, pravé černé, levé modré.Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com