Horváth de Nedelicz

Listinou danou ve Vídni 2. ledna 1873 císař František Josef I. povýšil Györgye Horvátha, patrimoniálního inspektora, do uherského šlechtického stavu, udělil mu predikát nedeliczi /de/von Nedelicz) a erb:

V modrém štítě je zlaté břevno provázené třemi zlatými snopy (2,1). Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé přední tlapě tři zlaté klasy.

Királyi Könyvek, 68. kötet, 147-149 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com