Hochstetter von Burgwald

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 20. září 1918 císaž Karel I. povýšil do šlechtického stavu Roberta Hochstettera narozeného roku 1866 v Döblingu v Dolních Rakousích, ředitele Škodových závodů ve Vídni. Listinou danou ve Vídni 10. listopadu 1918 mu udělil predikát von Burgwald a povolil užívat erb udělený roku 1518 různým členům rodiny Hochstetter:

Šupinovým řezem modro – zlatě kosmo dělený štít. Na štítš spočívá korunovasná turnajská přílba s modro – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dva rohy, pravý zlatý, levý modrý, na každém je zvenku několikrát zahloubený hřeben opačných tinktur.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com