Hobrvašl z Hobrfeldu

Listinou danou v Praze 15. dubna 1594 udělil císař Rudolf II. staroměstskému měšťanovi Albrechtu Hobrvašlovi predikát z Hobrfeldu a erb:

Sníženě kosmo dělený štít. Nahoře je v černém zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé přední tlapě zelený stonek se stříbrnou růží. Dole jsou v modrém tři stříbrné růže kosmo pod sebou. Na štítě spočívá korunovaná kolčí přílba s modro – stříbrnými a černo – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dva rohy, pravý dělený černo – zlatě, levý modro – stříbrně, každému vyrůstají z ústí tři dozrálé ovesné stvoly, mezi rohy je rostoucí lev ze štítu držící se levou tlapou zlaté části pravého rohu.

Fiala, Michal: Tři studie k české renesanční heraldice (Znaky měšťanů Starého Města pražského ve světle Salbuchů) II. Heraldická ročenka 1994, s. 15, 17.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com