Hirst von Neckarsthal

Hermann Hirst se narodil roku 1812 ve Stuttgartu ve Württemberském království. Roku 1828 vstoupil jako plavčík do řad rakouského válečného námořnictva. 16. července 1830 se stává vojínem 11. mysliveckého praporu, kde postupuje v nižších hodnostech. Hodnost podporučíka získává roku 1845 u 45. pěšího pluku, nadporučíka roku 1848 u 7. pěšího pluku. Roku 1848 je povýšen na místokapitána 9. mysliveckého praporu, hejtmanem se stává roku 1851. 1856 je jakožto rytmistr převelen k císařovu adjutantskému sboru, kde je 28. února 1857 povýšen na majora a roku 1859 na podplukovníka. Během tažení v Itálii roku 1848 a 1849 působil jako adjutant polního maršálka Radeckého, byl při obsazení Milána a zúčastnil se bitvy u Novary. Za více jak třicet let služby v armádě s účastí v boji jej císař František Josef I. z obzvláštní milosti povýšil nejvyšším rozhodnutím ze dne 23. července 1859 do šlechtického stavu. Listinou danou ve Vídni 11. října 1859 mu udělil titul Edler, predikát von Neckarsthal a erb:

Dělený štít. Nahoře v modrém jsou tři zlaté hvězdy (1,2). Dole ve stříbře je svisle postavená železná dvojramenná kotva třikrát ovinutá lanem. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou tři pera, zlaté, modré a stříbrné.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com