Hiersch de Hiregh

Císař František Josef I. na základě Řádu Železné koruny III. třídy uděleného nejvyšším rozhodnutím ze dne 14. listopadu 1872 za činnost na ministerstvu vnitra (od 1857), v uherské dvorské kanceláři (od 1862) a na ministerstvu zahraničí (od 1867) povýšil listinou danou v Laxenburgu 11. července 1876 Károlye Hiersche, ministerského odborového radu, spolu se synem Károlyem Menyhértem Györgyem a dcerou Adél Irmou Saroltou vzešlýni z manželství s Márií Szkalnitzky, do uherského šlechtického stavu, udělil mu predikát hireghi (de/von Hiregh) a erb:

V černém štítě je zlatý vyplašený jeřáb s červenou zbrojí držící v zobáku tři zlaté klasy a v pravém pařátu přirozený kámen. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby s černo – zlatými přikrývadly. Klenoty: I. jeřáb ze štítu; II. dvě složená křídla, přední černé se třemi zlatými klasy, zadní zlaté.

Királyi Könyvek, 68. kötet, 454 oldal; 69. kötet, 587-591 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com