Hetényi de Csanád

Listinou danou ve Vídni 10. června 1912 povýšil císař František Josef I. do uherského šlechtického stavu Ákose Hetényiho, statkáře v Apostagu, spolu se syny Ákosem a Pálem a dcerou Julií provdanou ze Istvána Herekese, udělil mu predikát csanádi (de/von Csanád) a erb:

V modrém štítě je na přirozeném skalnatém pahorku přirozená orlice s rozpřaženými křídly držící v pravém pařátu meč se zlatým jilcem a záštitou a olivovou ratolest provázená v pravém horním rohu dvěma zlatými hvězdami, v levém horním roku stříbrnou lilií. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je orlice ze štítu.

Királyi Könyvek, 72. kötet, 595, 848, 849 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com