Herczegh de Herczegfalva

Nejvyšším rozhodnutím z 23. září 1910 povýšil císař František Josef I. Józsefa Herczegha, generálního ředitele Nicholsonovy strojírny a.s. (Nicholson Gépgyár Rt), do uherského šlechtického stavu. Listinou danou ve Vídni 19. prosince 1913 mu udělil spolu se synys Imrem-Lászlem a Ernőm a dcerou Blankou-Ilonou-Márií provdanou za Alberta Kuglera vzešlými z manželství s Ilonou-Vilmou-Márií Hirschl predikát herczegfalvi (de/von Herczegfalva) a erb:

Pod modrou hlavou se stříbrnou lilií mezi dvěma zlatými hvězdami je ve zlatě na zeleném trojvrší modrý lev s červeným jazykem držící v pravé přední tlapě kovářské kladivo. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená, zlato – modře dělená křídla, mezi nimi tři zkřížené zlaté pšeničné klasy provlečené zlatým prstenem.

Királyi Könyvek, 72. kötet,  208 oldal, 73 kötet, 36-37 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com