Haus (1918)

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 12. června 1918 povýšil císař Karel I. Annu Haus rozenou Trenz (*1857) a její syny Ottu narozeného roku 1888 ve Fiume (dnes Rijeka), doktora všeobecného lékařství, vrchního lékaře v záloze při pluku polních houfnic č. 8, a Lea narozeného roku 1891 v Rudolfswerthu (dnes Novo Mesto, Slovinsko), nadporučíka v záloze císařského střeleckého pluku č. II, do stavu svobodných pánů.

Šlo o rodinu zesnulého velkoadmirála Antona Hause (1851-1917), tajného rady, šéfa námořní sekce říšského ministra války a velitele rakousko-uherského námořnictva, čestného doktora technických věd na Technické vysoké škole ve Vídni, který byl při 181. promoci posmrtně vyznamenán komandérským křížem řádu Marie Terezie. Na základě výsad tohoto řádu a ze zvláštní císařské milosti byl jeho vdově a dětem udělen baronát. Listinou z 1. srpna 1918 získali predikát svobodná paní Hausová/Freiin von Haus resp. svobodný pán Haus/Freiherr von Haus a erb:

V modrém štítě je zlatá špice s přirozeným cypřišem vyrůstajícím ze spodního okraje štítu převýšeným červenou růží, za nímž se v patě špice rozkládá mořská voda. Špice je po každé straně provázená přídí zlaté antické lodě vynikající z vnějšího okraje štítu převýšenou zlatou hvězdou. Na štítě spočívá koruna svobodných pánů a na ní korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená, zlato – modře dělená křídla, mezi nimi je svisle postavená černá kotva.

 

Michal FIALA - Jan ŽUPANIČ

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com