Hackenschmidt

Leo Hackenschmidt se narodil roku 1832 v Chlumci v Čechách. Do armády rukuje 3. března 1849 k pionýrskému sboru v nejnižší hodnosti. 20. června 1852 se stává kadetem, hodnost poručíka 2. třídy získává 1. června 1854. K 1. lednu 1855 je přiřazen k pionýrskému praporu č. 6, 21. března 1855 je povýšen na poručíka 1. třídy. K 1. srpnu 1855 je převelen k pionýrskému praporu č. 1, od něhož se 1. března 1857 vrací k 6. praporu. 22. května 1859 je povýšen na nadporučíka, 1. srpna 1859 je opět přesunut k 1. praporu. Od 1. února 1867 slouží u pionýrského pluku, v jehož řadách 23. dubna 1869 získává hodnost hejtmana 2. třídy, hejtmanem 1. třídy se stává 1. května 1873. 1. května 1881 je jmenován velitelem 2. pionýrského praporu se sídlem v Linzi a 5. května téhož roku je povýšen na majora. Účastnil se tažení do Uher roku 1849, do Itálie roku 1859 a války s Pruskem roku 1866, kdy se ocitl v přímém boji. Za více jak třicetiletou službu v armádě s účastí v boji s nepřítelem jej císař František Josef I. povýšil 9. května 1887 do šlechtického stavu, udělil mu titul Edler/šlechtic, predikát von a erb:

Čtvrcený štít. 1. a 4. ve stříbře červená kvádrová zeď s cimbuřím o čtyřech stínkách svisle přeložená železnou kotvou s dřevěnou příčkou. 2. a 3. v modrém stříbrné vlnité břevno. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými a modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí obrněný kníratý muž držící v pravé ruce meč se zlatým jilcem a záštitou mající na přílbě tři pera, červené, stříbrné a modré.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com