Grünwald de Bártfa

Listinou danou v Ischlu 22. dubna 1889 povýšil císař František Josef I. do uherského šlechtického stavu Bélu Grünwalda, poslance zemského sněmu, a jeho bratra Ágostona, císařského berníka, udělil jim predikát bártfai (de/von Bártfa) a erb:

V kosmo nakloněném modrém štítě je stříbrná krokev, provázená dole stříbrnou hvězdou. Na štítě spočívá kolčí přílba s modro - stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě složená, stříbrno – modře dělená křídla, na předním je dole stříbrná hvězda.

Királyi Könyvek, 69. kötet, 201,244-247 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com