Grivičić (1881)

Daniel Grivičić se narodil v Perušići na chorvatské vojenské hranici 16. září 1831. 19 dubna 1848 rukuje jako vojín k otočackému hraničářskému pluku č. 2. Hodnosti podporučíka 2. třídy dosahuje 16. listopadu 1848, podporučíkem 1. třídy se stává 16. ledna 1851. Spolu s povýšením na nadporučíka se dostává 3. června 1859 k chorvatsko-slavonskému dobrovolnickému praporu. 1. září 1859 je převelen k 12. hraničářskému pluku a 1. června 1860 k 79. hraničářskému pluku. Jako hejtman 2. třídy přechází 1. května 1866 k 2. banovinskému hraničářskému pluku, 1. března 1867 je přeložen k 53. pěšímu pluku, v jehož řadách se 1. května 1870 stává hejtmanem 1. třídy. 1. května 1873 vstupuje v hodnosti rytmistra 1. třídy do řad královské uherské tělesné gardy, odkud odchází 1. května 1877 k 76. pěšímu pluku. 1. května 1878 se ocitá u 33. praporu polních myslivců, jehož velitelem je jmenován 17. října 1878. 1. října 1880 je ustanoven velitelem 30. praporu pěších myslivců. Během své kariéry se účastnil tažení v letech 1848, 1849, 1866 s 1878.

Leopold Grivičić, jeho mladší bratr, se narodil 8. května 1834 v Karaule. 1. února 1850 nastupuje jako vojín k otočackému hraničářskému pluku, kde se 4. prosince 1850 stává desátníkem titulárním šikovatelem. Hodnosti podporučíka 2. třídy dosahuje 16. listopadu 1854, 1. třídy 5. června 1859 a nadporučíka 15. června 1859. 15. srpna 1859 je přeložen k varaždínskému djurdjevackému pluku, v jehož řadách se 12. června 1866 stává hejtmanem 2. třídy. Od 1. října 1871 je u varaždínského řadového pěšího pluku a 1. května 1872 je povýšen na hejtmana 1. třídy. 3. července 1878 je přeložen k 25. praporu pěších myslivců, jehož velitelem se stává spolu s povýšením na majora 1. listopadu 1879. Během své kariéry se účastnil tažení v letech 1859 a 1866.

Za více jak třicet let služby v armádě s účastí v boji císař František Josef I. povýšil oba bratry nejvyšším rozhodnutím ze dne 8. května 1881 do rytířského stavu. Listinou vydanou pro oba společně 18. července 1881 jim udělil predikát Ritter von a erb:

Dělený štít. Nahoře červeno – modře polceno se dvěma zkříženými meči se zlatým jilcem a záštitou provázenými na poltící linii dvěma stříbrnými hvězdami. Dole je ve zlatě na zeleném trojvrší cválající černý kůň. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. dvě složená červeno – modře dělená křídla se dvěma stříbrnými hvězdami, přikrývadla červeno - modro – stříbrná; II. rostoucí zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé přední tlapě meč se zlatým jilcem a záštitou, přikrývadla černo – zlatá.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com